12-03-06

Nog niet ingeschreven voor "de Vlaamse Voetbalcrack"?

Bent u een verwoed quizzer, neemt u regelmatig deel aan quizzen in verband met de Q-League, maar bent u nog niet ingeschreven voor de "Vlaamse voetbalcrack", het Vlaams kampioenschap voor duo-quizzers, aarzel dan niet te lang meer met uw inschrijving. De Q-League is er immers in geslaagd een grote sponsor uit het voetbalmilieu bereid te vinden om ons initiatief, zowel qua prijzentafel als qua bekendmaking te ondersteunen. Dit betekent dat ons initiatief op korte termijn de nodige aandacht zal krijgen in de Vlaamse voetbalpers. We zouden het als Q-League betreuren, aangezien de plaatsen in de zaal beperkt zijn, dat we onze vaste Q-Leaguequizzers moeten weigeren. Helaas geldt hier: eerst ingeschreven krijgen voorrang, zowel qua deelname als qua plaats in de zaal. Als jullie nog willen meedoen, wacht dan niet te lang. Inschrijven kan via de button hiernaast op de website, betalingsmodaliteiten worden u hierna toegestuurd.

 

Verder kunnen we u melden dat er binnen het Q-Leaguebestuur momenteel hard gewerkt wordt aan de formalisering van de Q-League in een vzw-structuur. Dit met als oogpunt het blijvend bestendigen van het dit jaar met succes opgestarte initiatief, het over Vlaanderen verspreiden van de zaalquizmicrobe en de jaarlijks weerkerende organisatie van de "Vlaamse Voetbalcrack" in nauwe samenwerking met onze sponsor, die we binnenkort bekend zullen maken.

12:58 Gepost door 0 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.