14-11-05

Fair play: deel 2

Aangezien de vele reakties die er intussen hetzij mondeling, hetzij via mail binnengekomen zijn aangaande onze vorige posting met betrekking tot fair-play in de Q-League, zouden wij toch nog graag even willen reageren:
 
Het is uiteraard niet de bedoeling om een verbod op te gaan leggen op het gebruik van de gsm. Het valt best te begrijpen dat bepaalde quizzers hetzij om familiale redenen, hetzij om professionele redenen bereikbaar moeten zijn en hun telefoon hiervoor dienen te gebruiken. Dit zal in zijn basis ook de fair-playgedachte niet schaden, zolang de mobiele telefoon niet wordt gebruikt om antwoorden op vragen te verkrijgen. Tevens kunnen we moeilijk iemand met hoog water verbieden tijdens de quiz naar het toilet te gaan (wel respecteren we bepaalde organisatoren, die als regel hanteren, dat iemand die tijdens een vragenronde de zaal verlaat, pas na afgifte van de antwoordbladen, weer terug binnen mag, wat op zich een goede oplossing is).
 
Nogmaals voor alle duidelijkheid ging het in desbetreffend geval om één bepaald individu, die door iemand van de quizorganisatie betrapt is op het bellen tijdens een vragenronde op zoek naar een antwoord, vervolgens terug de zaal is ingelopen en (-meer dan waarschijnlijk-) het goede antwoord heeft genoteerd. Dit is dan aan de quizopsteller van dienst, zelf spelend lid en bestuurslid van de Q-League gemeld, die besloten heeft, hier verder geen actie naar te ondernemen, dit verder niet aan de grote klok te hangen, en is er in onderling overleg besloten hiervan wel melding te maken via dit medium.
 
Wij danken overigens alle quizploegen voor de sympathieke reakties op deze mail en de sterke veroordeling van dit soort wanpraktijken en hopen dat deze reakties de betreffende persoon, cq. ploeg - daar het niet zeker is dat andere leden van de ploeg op de hoogte waren van dit feit - tot inkeer doen komen en in het vervolg dergelijke praktijken achterwege laten uit respect voor mede-quizzers, quizorganisatoren en de Q-League-organisatie, die hierdoor misschien nog wel het meest getroffen wordt. Indien dit soort praktijken zich frequent blijven voordoen, zien wij ons genoodzaakt het totale initiatief op te doeken. Wij rekenen daarom op jullie sportiviteit.

20:09 Gepost door 0 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.