03-08-05

Uitgebreid deelnemersreglement Q-League (I)

 • Om geldig deel te nemen aan de Q-League moet men aan minimaal 1, maximaal 18 quizzen, die tot het Q-Leaguecircuit behoren deelnemen. Enkel de 10 hoogst gescoorde resultaten tellen mee in de eindrangschikking. Bij deelname aan minder dan 10 quizzen kan men nog steeds geldig deelnemen aan de Q-League, doch men verdient slechts punten over het maximum gespeeld aantal quizzen.

 • Er kunnen enkel punten worden gescoord in quizzen die behoren tot de Q-League 2005-2006 (zie http://voetbalquizcircuit.skynetblogs.be of Q-League kalender).

 • Om geldig deel te nemen aan de Q-League moet een inschrijvingsformulier bezorgd worden aan de Q-League organisatie, dit formulier bevat:
  - naam van de quizploeg, die niet beledigend, kwetsend of discriminerend mag zijn. De Q-League organisatie is gemachtigd ploegen die hiertegen zondigen uit te sluiten voor deelname aan de Q-League
  - opgave van maximaal 4 vaste spelers van de betreffende quizploeg, die niet reeds ingeschreven zijn bij een andere ploeg uit de Q-League
  - minimaal één geldig e-mailadres waarop de quizploeg te bereiken is voor het doorsturen van standen, informatie,...
  Dit formulier is te verkrijgen bij de Q-League- of deelnemende quizorganisatie. Inschrijvingen op een quizavond behorende tot de Q-League zijn meteen geldig voor het Q-League klassement.

 • Om geldig punten te kunnen scoren voor de Q-League dient de betreffende ploeg:
  - ingeschreven te zijn bij de Q-League organisatie (direct of via de quizorganisator)
  - minimum te bestaan uit 1 speler die voorkomt op het inschrijvingsformulier van de betreffende ploeg en mag maximum aangevuld met 1 speler die voorkomt op het inschrijvingsformulier van een andere ingeschreven ploeg (2*1-regel). Verdere aanvulling met niet-ingeschreven spelers is ten alle tijden toegestaan.

 • Voor iedere quiz geldt volgende puntentelling:
  - Van 1e tot 30e plaats: 40-36-34-32-30-28-26-24-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
  - Indien een ploeg die niet ingeschreven is voor de Q-League of niet geldig deelneemt punten behaalt vervallen deze punten en worden deze niet toegekend. Dit betekent dat indien een niet-ingeschreven ploeg de quiz wint, de 40 punten vervallen en niet naar de tweede gaan (deze verdient gewoon 36 punten).
  - Bij gelijke stand gelden het aantal eerste plaatsen, aantal tweede plaatsen, …
  - Indien dan de stand nog gelijk is gelden het totaal aantal behaalde punten over de gespeelde quizzen (elke quiz wordt omgerekend naar 100%).


23:04 Gepost door 0 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.